Obiekty sakralne

Tu znajdziesz

Facebook

Zapraszamy!

Od pierwszego września otwieramy biuro w Oleśnie!

Będzie można nas znaleźć pod adresem:

ul. Krzywa 1 (Hotel Olesno)

46-300 Olesno

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 10:00-17:00

Zapraszamy!

ceo ulotka 2015 v1-1 ceo ulotka 2015 v1-2

Od 1996 jesteśmy aktywni na obszarze techniki solarnej. Ofertę naszych produktów, dostosowujemy do najnowszych trendów w świecie, poprzez współpracę z czołowymi producentami branży solarnej, głównie z Niemiec.

Nasza oferta jest skierowana do odbiorców, którzy cenią sobie przede wszystkim profesjonalne produkty o wysokiej jakości i wieloletniej niezawodności. Na rynku polskim jesteśmy wiadącym dostawcą kolektorów słonecznych. Nasze kolektory słoneczne, produkowane od 1998, to obecnie ścisła czołówka światowa.

W swej ofercie posiadamy kilka typów kolektorów, począwszy od kolektorów płaskich przeznaczonych głównie do ogrzewania basenów kąpielowych, poprzez kolektory próżniowe Heat-Pipe, a skończywszy na High-Tech kolektorach pryzmatycznych, wyposażonych w szyby solarne najnowszej generacji o podwyższonym współczynniku trnasmisji światła słonecznego, w zakresie widma odpowiedzialnego za wydajność grzewczą.

Kolektory SUNERGY są certyfikowane w renomowanym niemieckim Institytucie Badań Wykorzystania Energii Słonecznej (ISFH) w Hameln koło Hanoweru i w Instytucie Badawczym UNI Stutgart, zgodnie z procedurami SOLAR KEYMARK i EN12975. Umożliwia to ostatecznie uzyskanie przez kolektory certfyfikatu DIN CERTCO.

Szanowny Panie Premierze,

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, element tzw. „trójpaku” ustaw energetycznych, jest już w ostatniej fazie procedowania. Zgodnie z deklaracjami Pana Premiera, jego implementacja ma na celu nie tylko wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE, ale również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko i rozwój energetyki rozproszonej. Ustawa ma pomóc Polsce przejść na „zieloną stronę mocy”. Należy podkreślić, że projekt ustawy przygotowywany w Ministerstwie Gospodarki, wsparty został olbrzymim wysiłkiem społecznym, efektem czego jest propozycja wykorzystująca ogromny potencjał sektora OZE.

Dlatego też, organizacje pozarządowe oraz instytucje związane z sektorem energetyki odnawialnej wyrażają głębokie zaniepokojenie faktem wniesienia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten powierzchownie i minimalistycznie transponuje wymagania dyrektywy, zachowując nieracjonalny i szeroko krytykowany system wsparcia dla OZE, który obciąża dodatkowymi kosztami konsumentów, nie rozwijając zielonej energetyki. Oddala on także powstanie energetyki prosumenckiej.

Dyrektywa 2009/28/WE musi zostać zaimplementowana jak najszybciej, dostrzegamy jednak fundamentalne zagrożenie przyjęcia rozwiązania zastępczego, którym jest ww. projekt poselski, co spowoduje istotne spowolnienie prac nad właściwym aktem prawnym.

Dlatego apelujemy do Pana, Panie Premierze, o przyspieszenie prac nad niemalże gotowym projektem ustawy o OZE, przygotowywanym w Ministerstwie Gospodarki i szeroko konsultowanym społecznie.

Domagamy się także publicznego zapewnienia, że prace nad tzw. trójpakiem energetycznym nie zostaną przerwane i wejdzie on w życie w zaplanowanym terminie, tj. w styczniu 2013 roku.

 

Koalicja Klimatyczna

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

uks gwiazda logo v9

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji europejskiego projektu ekologicznego –  Słoneczne Dni. W dniu 11 maja 2012r. odbędą się po raz pierwszy na Opolszczyźnie oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni.   Jest to akcja ekologiczna o charakterze edukacyjnym i informacyjnym realizowana w całej Europie, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej w tym przede wszystkim kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.  Krajowym koordynatorem kampanii ekologicznej jest Instytut Energetyki Odnawialnej, natomiast europejskim koordynatorem jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli. Kampania ekologiczna została objęta Honorowym Patronatem Ministra Środowiska, Pana Marcina Korolca, Ministra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pana Jana Rączki,  Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Pana Andrzeja Czerwińskiego, Ambasadora Danii – Thomas Østrup Møller.

Europejskie Słoneczne Dni – Maj 2012” odbędą się na terenie
Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 51

Dnia 11 maj 2012 r.

Uczestnicy Europejskich Słonecznych Dni to zarówno przedsiębiorcy oraz naukowcy ale również a może przede wszystkim dzieci i młodzież, która w przyjazny a zarazem namacalny sposób otrzymuje wiedzę o odnawialnych źródłach energii. Pomimo ogromnego dostępu do materiałów na temat oszczędzania energii w budownictwie w szkołach podstawowych, gimnazjach a nawet technikach i liceach bardzo mało mówi się na temat oszczędzania energii. Dzieci od najmłodszych lat powinny być uświadomione jak istotne jest oszczędzanie energii, a co za tym idzie ochrona najbliższego Nam otoczenia w którym pracujemy, mieszkamy czy uczymy się. Uczestnik Europejskich Słonecznych Dni ma możliwość konfrontacji sloganów reklamowych z wiedzą naukową przekazywaną przez czołowych specjalistów lokalnych uczelni oraz gości zaproszonych. Na konferencji wystąpienia naukowców będą wspierane przez przedstawiciele firm i instytucji sektora budowlanego, które wdrażają innowacyjne technologie oraz rozwiązania w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Organizowane przez nas wydarzenie jest szczególnie istotne ze względu na cele jakie stawia UE, które to mają być spełnione do roku 2020 a mianowicie:

redukcja emisji CO2 o 20%

wzrost efektywności energetycznej procesów o 20%

osiągnięcie 20% udziału OZE w rynku energii końcowej.

Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wszystkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez stosowanie alternatywnych źródeł energii w budownictwie są wielce istotne szczególnie jeśli podejmuje się próby edukacji wśród najmłodszych. Kontakt bezpośredni jest świetnym mechanizmem szkoleniowo- dydaktycznym podnoszącym świadomość ekologiczną oraz wiedzę wszystkich odwiedzających Europejskie Dni Słońca.

Organizatorami Europejskich Dni Słońca w Oleśnie jest firma FHU Jacek Bąk a współorganizatorem Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda.